Specialpedagoger som utbildar, föreläser, handleder och utvecklar verksamheter som på olika sätt har hand om barn med inlärningssvårigheter, problem med socialt samspel mm. SpecWide arbetar för att skolor, familjehem, socialtjänst och andra myndigheter ska få ett förbättrat samarbete. https://www.specwide.se/

Mitt uppdrag: Kunden har lång erfaren och stor specialistkompetens, men själva företaget var alldeles nystartat då jag blev anlitad. Jag fick i uppdrag att göra en logotyp och strax därpå även material till en liten näringslivsmässa. (november 2019)