Kategori: Skyltar, rolluper, vepor

Vepa som vägg

Videokonferenser och online-möten gjorde att många företag plötsligt ville ha vepor och rolluper att placera bakom talaren, för att alla på mötet skulle se vilket företag eller vilken…

Rollup om IT-säkerhet

Sharp and Soft Development bygger ett komplext system för att skydda din information på nätet, oavsett vem du skickar till och varifrån. Mitt uppdrag: Jag hade redan gjort…