Videokonferenser och online-möten gjorde att många företag plötsligt ville ha vepor och rolluper att placera bakom talaren, för att alla på mötet skulle se vilket företag eller vilken organisation man representerade. Enkelt, rent och lättläst så att det syntes även i de små rutor som vi förvandlas till i Teams, Zoom och de andra videomötesverktygen. Här fick jag i uppdrag av Byggmaterialhandlarna att designa just en sådan rollup.

Mitt uppdrag: Att skapa en rollup som sedan trycktes i flera exemplar, för att användas både på fysiska möten och online (februari 2022).