En grafisk profil specificerar allt det du behöver veta för att marknadsföra företaget: hur loggan ska placeras i olika sammanhang, vilka fotografier man bör välja, hur illustrationer bör se ut, exakta färgkoder på allt som rör företagets varumärke, alla typsnittsfamiljer och hur de används i rubriker, ingresser och brödtext.

Det finns hur mycket som helst att säga, men om någon ska orka läsa det och ta till sig det så måste manualen vara användarvänlig, kort och mycket tydlig.

Här har jag gjort en digital broschyr på 29 sidor, som pedagogiskt och begripligt beskriver hur Sharp and Soft Development AB ska använda sig av sin logotyp och sina specialgjorda illustrationer. En manual är till för att användas!