Byggmaterialhandlarna har en serie Position Papers, där de förklarar sin ståndpunkt i vissa politiska frågor.

Det gäller exempelvis miljöarbetet inom byggmaterialbranschen – eller som här: hur man åstadkommer ökad rörlighet på bostadsmarknaden, för att underlätta för unga att hitta en första lägenhet och för familjer att hitta ett större boende samtidigt som äldre kanske vill sälja sina villor för att flytta till en modern lägenhet.

Jag har formgivit dessa Position Papers, de är inte identiska men har en tydlig igenkänning. Nu finns de för nedladdning på kundens hemsida (september 2021).