Sedan trettio år tillbaka driver Riitta Lönnblad en advokatfirma i sitt eget namn. Hon är speciellt inriktad på humanjuridik och tar sig an ärenden som exempelvis rör vårdnadstvister, skilsmässor och andra komplicerade tvister inom nära relationer. www.advrl.se

Min uppgift: Företagets logotyp var svårläst: typsnittet var snirkligt, texten satt med kursiv stil, företagetsnamnet (Advokatfirman Riitta Lönnblad AB) alldeles för långt och illustrationen kändes dessutom som gamla tiders ClipArt. Loggan behövde moderniseras!

Jag lade stort fokus på att välja ett extremt tydligt, lättläst typsnitt som ändå känns lite personligt. Illustrationen i form av ett höstlikt lönnlöv skulle vara varm och lätt att känna igen. Flera olika versioner av logotypen togs fram, förutom ovanstående finns den bland annat uppställd på en enda rad. (oktober 2020)