Vilka är de vackraste blommor du vet? Vilken musik vill du att man spelar på din begravning? Finns det en särskild dikt du vill att någon läser upp? Vill du att din aska sprids för vinden eller föredrar du en traditionell jordbegravning?

Evigheten begravningsbyrå ville ge människor möjligheten att fylla i sina önskemål kring begravningen, i en vacker folder i A3-storlek.

Mitt uppdrag: Att göra en folder; tilltalande, lättläst och med all information på ett enda ark. Att skapa en överblickbar layout av alla de beståndsdelar jag och begravningsbyrån ville ha med. Det var en utmaning!

Foldern måste kännas inbjudande att använda. Motståndet är stort redan från start, så att be människor fylla i sina önskemål kring död och begravning är som att springa i en uppförsbacke.

Det ligger mycket arbete bakom att få en så enkel layout, där man får många förslag att kryssa i och andra där man kan skriva fritt om sina önskemål kring musik, blommor, klädsel, teman, tidningsannonser etc. Vår förhoppning är att foldern öppnar upp för djupa samtal och ärliga diskussioner.