Starcycle kan tömma ett helt bohag och allt som hör till det: packa, rensa, montera, magasinera, sälja på secondhand, åka till återvinningsstationen, storstäda, skänka till bättre behövande och transportera.

Mitt uppdrag: Att sätta ihop en lättbegriplig folder där det tydligt framgår hur man kan anlita Starcycle för en helhetslösning, exempelvis vid en flytt eller en bohagstömning. Vi hade begränsat med utrymme och behövde få med citat från nöjda kunder, toppbetygen från RECO, tydliga illustrationer och korta informationstexter.

Jag tog fram illustrationer i deras företagsfärger, skrev minimala texter samt skapade ett flödesschema där man lätt kan följa arbetets gång. (oktober 2020)