Arkivföreningen finns över hela riket, men arbetar i lokala avdelningar. Deras mission är att rädda viktiga dokument undan pappersinsamlingen, skulle man väl enkelt kunna säga. I många föreningar finns omfattande dokumentation som är intressant för forskare och lokalsamhället, men som riskerar att slängas av någon som får för sig att göra en storstädning och röja ut ”en massa gamla papper”. En bit av vår gemensamma kultur- och lokalhistoria går därmed förlorad.

Mitt uppdrag: Att göra en folder åt Arkivföreningen Upplands Väsby, att dela ut främst på kommunens 70-årsjubileum men även framöver. Där skulle det förklaras på ett enkelt och attraktivt sätt varför varje förening bör ha en arkivansvarig som kan konsten att sålla och spara de dokument som är värda att ha kvar (maj 2022).