Jag har haft förmånen att få ingå i Väsby Promotions ”kompetensportfölj” de senaste åren, vilket innebär att jag några gånger per år håller kurser eller föreläsningar inom mitt yrkesområde. De flesta föreläsningarna har handlat om sociala medier, varumärkesbyggande och hur man når ut som småföretagare.

Inför varje tillfälle uppdaterar jag kurserna: på bara två-tre månader hinner så mycket nytt hända, att föreläsningsmaterialet måste kontrolleras och ändras. Nu senast höll jag en föreläsning om LinkedIn. Snart är det dags för en övergripande om marknadsföring – med fokus på digital närvaro.