Av de fem kurser jag håller tillsammans med Väsby Promotion har två handlat om sociala medier generellt, en om LinkedIn och en om varumärkesbyggande. På LinkedIn-kursen var vi rekordmånga, och det är begripligt för intresset för LinkedIn har verkligen exploderat.

Det är inte längre ett dammigt ställe för gamla digitala CV:n utan en livlig plattform där man knyter affärskontakter, gör affärer, får ny kunskap, skryter om egna bedrifter och applåder åt andras – och delar information, främst av allt. Bilden är från den PowerPoint jag visade. Kursen hålls en gång i juni också, där det finns platser kvar.