Starcycle ägnar sig åt bortforsling, transport, montering, magasinering och flytt. Det ligger nära till hands att även erbjuda städning, eftersom de i många fall tömmer dödsbon och sköter stora flyttar (både privat och för företag).

Mitt uppdrag: Att skapa en logotyp som passade in i Starcycles grafiska profil. De fick några – i mitt tycke! – väldigt fina skisser som hade samma färg och känsla som Starcycle-loggan men en annan symbol. Efter diskussioner valdes ändå denna version, mycket snarlik moderbolagets. Den finns både liggande och stående, med och utan slogan/undertext.