Vi har väl alla suttit och nickat till vid tråkiga presentationer, eller undrat hur föredragshållaren tänkte när hen lade in massiva textblock över en hel sida eller tabeller med så många parametrar att man knappt kan utläsa något resultat?

Men PowerPoint är ett fantastiskt verktyg och det finns massor man kan göra för att få en presentation som fångar intresset och som förstärker talaren.

Mitt uppdrag: Jag fick i uppdrag att snygga till en mycket omfattande presentation som grundaren av PaceUP! skulle hålla. Jag fokuserade då på att göra en serie illustrationer i företagets utvalda färger. Alla tabeller, figurer, illustrationer etc hänger nu ihop. Jag kan inte visa presentationen här, men den inkluderade även mallar för själva sidorna, givetvis i företagets grafiska profil (april 2021). PaceUP!